00:00
-00:00
00:00

De NCTV

Luister je liever op één van de volgende manieren? iTunes of RSS

Afl. 3: de NCTV - Jerry Afriyie en Merel Koning

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV, kwam de afgelopen jaren vaak in opspraak. Telkens omdat ze hun boekje te buiten gaan en acties ondernemen die helemaal niet mogen volgens de wet. Niet per sé gedrag dat je verwacht van een overheidsorganisatie die is opgericht om het land veilig te houden, toch? Wat willen we nou eigenlijk dat de NCTV doet?

Host: Inge Wannet
Productie: Randal Peelen
Transcriptie: Guus en Elly

 • Jerry Afriyie

  Jerry Afriyie

  Jerry Affryie is mensenrechtenactivist, voorman van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet en geeft lezingen, optreden en gastlessen voor 'Nederland wordt beter'

 • Merel Koning

  Merel Koning

  Merel Koning is senior beleidsmedewerker mensenrechten en technologie bij Amnesty Nederland. Hiervoor was zij academisch onderzoeker en adviseur op het gebied van gegevensbescherming, mensenrechten en technologie.

 • Inge Wannet

  Inge Wannet

  Host

Transcript

BekijkVerberg de uitgeschreven tekst

 • Inge Wannet

  [muziek klinkt, eerst zacht en allengs harder]
  De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV, kwam de afgelopen jaren vaak in opspraak. Telkens omdat ze hun boekje te buiten gaan en acties ondernemen die helemaal niet mogen volgens de wet. Niet per se gedrag dat je verwacht van een overheidsorganisatie die is opgericht om het land veilig te houden, toch? Wat willen we nou eigenlijk dat de NCTV doet?
  [muziek gaat door, als Inge weer graat praten wordt de muziek zachter]

 • Inge Wannet

  Je luistert naar de Big Brother Awards podcast van Bits of Freedom. Mijn naam Inge Wannet en samen met mijn collega's zetten we elk jaar de mensen en organisaties die jouw privacy het meest hebben geschonden, in het zonnetje. Dit jaar doen we dat in de vorm van een podcast. In deze achtdelige serie maak je kennis met de grootste privacyschenders van afgelopen jaar. Misschien heb jij wel op de winnaar van de Publieksprijs gestemd en een vakjury deelde de Expertprijs uit. En Bits of Freedom reikt ook elk jaar de Felipe Rodriguez Award uit. Die geven we aan een persoon die een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan het beschermen van onze rechten. Je luistert nu naar een aflevering over onze Expertprijs. Dat is dit jaar een oeuvreprijs, een lifetime achievement award. De prijs gaat dit jaar naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij hebben het, wat onze experts betreft, zo bont gemaakt dat we een Big Brother Award hebben uitgereikt voor een hele rits aan privacymissers.
  [muziek komt even op en sterft weer weg, als Inge weer gaat praten komt de muziek weer terug]

 • Inge Wannet

  In deze aflevering zoomen we weer in op een van de missers die hebben geleid tot deze oeuvreprijs: de onrechtmatige praktijken van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de NCTV. Ik ga hier straks over in gesprek met Merel Koning en Jerry Afriyie. En dat doe ik natuurlijk niet alleen, want ik heb mijn collega Lotte Houwing meegenomen.

 • Inge Wannet

  Lotte, de NCTV, ze hebben het bont gemaakt...

 • Lotte Houwing

  De schandalen rond de NCTV stapelen zich werkelijk waar op. In naam is zij natuurlijk een coördinator. Maar ze gaat in de werkelijkheid haar boekje aan alle kanten te buiten. Ze gedroeg zich als inlichtingendienst, waar ze in het geniep burgers zoals jij en ik op sociale media in de gaten hield, vanachter een IT systeem dat afschermde, dat zij onderdeel van de overheid is. En dit was geen incident of een foutje, het was een strategie waarbij de risico's weloverwogen werden geaccepteerd door de top van deze overheidsinstantie. Zij gedroeg zich ook als informatiewitwasser doordat zij een regulier onderdeel van Defensie hielp om ook burgers op sociale media in de gaten te houden, zonder dat daar een bevoegdheid voor was. Tot slot gedroeg zij zich als geldschieter doordat zij infiltratieonderzoeken in moskeeën, zonder dat hier een aanleiding voor was mogelijk maakte.
  [muziek, als Inge gaat praten wordt het rustige achtergrond muziek]

 • Inge Wannet

  Merel Koning is senior beleidsmedewerker mensenrechten en technologie bij Amnesty Nederland. Hiervoor was zij academisch onderzoeker en adviseur op het gebied van gegevensbescherming, mensenrechten en technologie.

  [even zwelt de muziek aan en neemt af als Inge weer verder praat]

  Waarom vind je het belangrijk om je hiervoor in te zetten?

 • Merel Koning

  Ehm… omdat ik denk dat technologie heel veel potentie heeft maar dat er ook dreigingen van uitgaan. En dat er nog onvoldoende nagedacht wordt over hoe we die dreigingen zo klein mogelijk kunnen maken om te zorgen dat de technologie voor iedereen werkt in de maatschappij.

 • Inge Wannet

  We zitten hier natuurlijk naar aanleiding van de eh… de Big Brother Award, ehm… dit jaar gewonnen door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ehm… waarom is de NCTV een van de redenen dat het Ministerie eh… van Justitie en Veiligheid de Big Brother Award wint?

 • Merel Koning

  Nou ja, volgens mij alle… alle redenen zijn heel legitiem en de NCTV is één van de grote misstanden daar. Als je kijkt naar de organisatie, dan is daar zó veel mis en heel veel heeft ook met privacyschendingen te maken, maar ook met vrijheid van meningsuiting, dus hoe mensen gewoon online hun mening kunnen uiten zonder dat de overheid over je schouder daar meekijkt. Nou, de NCTV maakt zich schuldig aan meerdere schendingen en uit documenten blijkt ook dat er nul besef is bij die organisatie dat dat een probleem is. En nou ja, eigenlijk misschien nog wel het allerergste is dat de minister nu eh… nadat deze schandalen uitkomen, denkt: oké dit fiksen we even met een makkelijk wetje en dan is het schandaal voorbij.

 • Inge Wannet

  Heel veel eh… schandaal dus maar even terug naar het begin, want wat is de NCTV precies?

 • Merel Koning

  Ja, de NCTV is in 2004 opgericht, in eerste instantie als de Nationaal Coördinator Terrorisme. Toen hadden ze een vrij nauw mandaat. Maar eigenlijk vanaf het begin al waren er ook kamerleden best wel kritisch over van: oké, maar wat is dat mandaat dan en moeten we dat niet meer specificeren? Want het ging toen om de rol om gegevens die verschillende diensten hadden, dus bijvoorbeeld de geheime dienst AIVD maar ook de politie, om te zorgen dat die eigenlijk niet langs elkaar heen gingen werken. Dus toen moest er een coördinator komen die dat een beetje ging stroomlijnen. Maar eigenlijk vanaf het begin af aan was die taak helemaal niet duidelijk omschreven. Toen een aantal jaar later werd het opeens niet de eh… coördinator alleen voor terrorisme, toen kwam er ook veiligheid bij, nationale veiligheid. En je ziet vanaf dat moment dat ook het maatschappelijk middenveld en activisten, dus bijvoorbeeld milieuactivisten, extreemrechts, extreem links, allemaal wordt geduid in termen van bedreiging voor de nationale veiligheid. Ondertussen is er niets veranderd aan dat mandaat, het is nog steeds een eh…vrij open omschrijving en de NCTV gaat dus langzaamaan steeds meer taken naar zichzelf toe trekken. En een van de problemen is… is dat ze de ook de taken op… op hebben genomen waarbij ze een soort van geheime dienst light willen zijn. Dus ze houden het maatschappelijk middenveld en ze houden de maatschappij in de gaten eh… om te kijken of er niet potentieel een dreiging zou kunnen zijn waar dan bijvoorbeeld de politie of de AIVD op moet anticiperen. Dat is echt een héél… héél… heel andere taak dan de coördinerende taak waar ze in 2004 voor opgericht zijn.

 • Inge Wannet

  Is de NCTV ook een geheime dienst?

 • Merel Koning

  Eh nou ja, soms, als je kijkt naar wat ze doen dan denk je, volgens mij zouden ze dat niets liever willen. Maar ze vinden het ook wel weer lekker dat ze dus niet officieel geheime dienst zijn want ze hoeven dus niet aan die strikte regels te houden waar echte geheime diensten zich wel aan moeten houden. Want je ziet dat door de jaren heen eigenlijk de NCTV zichzelf steeds meer taken heeft toegekend en, eh… dat is op een gegeven moment gegaan ook bij de naamsverandering, dus van de NCTB destijds, dus echt de terrorismebestrijding naar de NCTV, naar veiligheid. En je zag dat er op dat moment het concept veiligheid héél breed werd geïnterpreteerd. Dus dat is ook eh… activisten in een linkse hoek en in de rechtse hoek monitoren, milieuactivisme, alles werd opeens gezien als een dreiging voor de nationale veiligheid. Je gaat mij niet vertellen dat de antiracisme beweging in Nederland een bedreiging is voor de nationale veiligheid, een bedreiging voor het voortbestaan van de Nederlandse staat. Dat is onmogelijk ehm… maar je ziet toch dat dat soort bewegingen op die manier worden geduid door de NCTV en dat is echt zeer zorgelijk.

 • Inge Wannet

  Ja en het handelen van de NCTV kwam de afgelopen jaren natuurlijk ook eh… flink in opspraak onder andere na onderzoek van NRC en er zijn meerdere schandalen geweest waar ik eigenlijk even met je langs zou willen lopen. Eh en ik zou graag willen beginnen met dat de NCTV burgers op sociale media in de gaten hield.

 • Merel Koning

  Ja, bizar.

 • Inge Wannet

  Kun je daar, eh… iets meer over vertellen wat er precies aan de hand was?

 • Merel Koning

  Ja, dat is uitgekomen ehm… eerder dit jaar, begin dit jaar eh… waarbij dus, eh… bleek dat de NCTV ehm… eigenlijk allerlei burgers, maar ook mensen die zich met demonstratie eh… demonstraties bezig hielden, dus sociale bewegingen dat hij die gewoon rustig in de gaten aan het houden was met, nepaccounts. Nou een nepaccount kun je vergelijken, vroeger in de tijd van de Stasi ging je een brood kopen en toen wist je niet of de bakker wel een bakker was want voor hetzelfde geld kon het een overheidsagent zijn die wat jij in de bakkerij zei, doorklepte naar de geheime diensten. Een nepaccount is exact hetzelfde maar dan digitaal. Je weet niet of de persoon met wie jij eh… contact hebt, de persoon is eh… wie je denkt dat dat is en alles wordt doorgeklept aan de overheid. En dat is super zorgelijk en volstrekt onacceptabel, de NCTV heeft daar geen mandaat voor en toch hebben ze jarenlang waarschijnlijk dit gedaan.

 • Inge Wannet

  Maar ze mogen dit dus helemaal niet doen?

 • Merel Koning

  Nee, zeker niet en de logica daarachter die je dus ook ziet vanuit de minister in de… in de Tweede Kamer als het dan allemaal wordt uitgelegd wat er is gebeurd, is echt volstrekt pervers. Want wat er gezegd wordt is: ja eh… we hebben een dienst als de NCTV nodig die eigenlijk nog vooruitloopt op de politie en vooruitloopt op de geheime diensten om Nederland een beetje in de gaten te houden, om een beetje te kijken wat Nederlandse burgers zoal doen en of dat wel allemaal in de haak is en of daar niet eventueel ooit potentieel een nationale veiligheidsdreiging uit kan ontstaan. Dat is onacceptabel. De geheime diensten en de politie hebben een raamwerk met extra waarborgen om burgers in de gaten te houden omdat het verwerken van je gegevens in de context van nationale veiligheids eh… onderzoeken is gewoon super heftig. En al die waarborgen die die echte geheime diensten hebben, die zijn er natuurlijk niet voor niets. En nu wordt er eigenlijk via een U bocht wordt er toch allerlei gegevens ver…verzameld die de geheime diensten nog niet eens mogen verzamelen.

 • Inge Wannet

  Amnesty, jullie doen ook zelf onderzoek hè? Naar surveillance van protest, bijvoorbeeld en jullie hebben daar ook naar de NCTV gekeken.

 • Merel Koning

  Ja.

 • Inge Wannet

  Kan je uitleggen wat daaruit kwam?

 • Merel Koning

  Eh… was het maar waar dat ik dat kon vertellen want dat is onmogelijk want de NCTV geeft daar helemaal geen openheid over. Wij zijn nu al maanden bezig met dit onderzoek, we zijn onder andere bezig met WOB verzoeken. Nou, we hebben laatst het meest bizarre antwoord ooit gekregen dat wij dus informatie wilden hebben over hoe de NCTV dan naar demonstraties kijkt. Toen kregen we terug: nou, als wij zoeken op het woord demonstraties krijgen we te veel hits, daar kunnen we niks mee, oh en de documenten die jullie vragen zijn niet aanwezig dus we nemen binnenkort een besluit. Nou dat in zichzelf is zó tegenstrijdig. Dus als het besluit ook wordt genomen gaan we daar direct in tegen eh… bezwaar maken. Ehm… dus dat enerzijds en dan vragen we naar het beleid van: joh NCTV eh… hoe gaan jullie eigenlijk om met het in de gaten houden van mensen die willen meedoen aan een demonstratie? Met mensen die gewoon een mening uiten online die helemaal binnen de lijntjes van de wet is, geen strafbare inhoud heeft, maar hebben jullie daar beleid op? Hoe zit dat dan? We weten via de NRC dat jullie mensen in de gaten houdt, kom maar door, wat zijn de richtlijnen daarvoor? Nul. We hebben nog niets ontvangen. Daarnaast zijn we ook met een groep mensen die eh… die vaak naar demonstraties gaan of die demonstraties organiseren, hebben we inzagenverzoeken gedaan. Dus eh… we hebben samen met een onderzoeker van Amnesty die begeleidt die verschillende activisten, die zijn heel verschillend over het hele politieke spectrum, van links tot rechts ehm… die begeleidt die activisten met het doen van inzagenverzoeken. Nou, inmiddels heeft één persoon iets teruggekregen en dat was: we hebben geen gegevens van je, voor de rest heeft niemand nog iets teruggekregen terwijl de termijnen toch echt al wel verstreken zijn.

 • Inge Wannet

  Dus er is totaal geen informatie – Merel Koning: het is een zwart gat – uitwisseling ?

 • Merel Koning

  Het is een zwart gat eh… met een overheidsorganisatie die het liefst elke geheime dienst wil zijn, tenminste dat blijkt uit de manier waarop ze handelen, ze zeggen van niet maar alles lijkt erop dat ze zo zijn. Het is een en al in het geheim, alles is stiekem. Dingen komen naar buiten en dan wordt er ook maar mondjesmaat over informatie over gegeven aan de kamer. Dus eh… ja het is echt… het is een grote zorg van Amnesty International ook.
  [heel kort muziek]

 • Inge Wannet

  Dan was er nog een schandaal.

 • Merel Koning

  Welke? Want er zijn er nog wel wat meer.

 • Inge Wannet

  Er waren er een paar. Er was een club ditmaal onder Defensie die ook zonder bevoegdheid burgers op sociale media volgt. Ook weer mede mogelijk gemaakt door de NCTV, hoe zat dat nou precies die combinatie met Defensie?

 • Merel Koning

  Ja, dat is ook echt eh… daar zakt je broek ook van af dus we hebben in Nederland… hebben we twee geheime diensten: een algemene en eentje specifiek voor militaire inlichtingen. Maar Defensie zelf, dus uitvoerende organisatie die eigenlijk afhankelijk zouden moeten zijn van die militaire inlichtingendienst, die militaire inlichtingendienst valt onder die speciale wet voor geheime diensten: de Wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten met allerlei waarborgen, nee, maar de uitvoerende organisatie die dacht: nou weet je wat, we gaan zelf wel even al die informatie verzamelen. Dus die hebben ook Nederland… Nederlandse burgers een hele tijd in de gaten gehouden om te kijken naar eh… de ontwikkelingen met corona en misinformatie. En toen zat het leger op die berg data en toen was er eigenlijk niemand die dat wilde behalve een partij, nah… je raadt het al: de NCTV. Die had er wel oren naar want die vond het wel interessant dat er allerlei informatie over Nederlanders werd verzameld en dacht: nou kom maar door. Dus eh… je ziet ook daar, dat eh… uit de media eh… het beeld naar voren komt dat onder andere de geheime diensten eh… maar ook de politie dacht: hier dit is niet oké, hier branden we onze vinger niet aan. Maar ja, de organisatie met nou ja, toch wel een vreemd moreel kompas die vond het wel mooi en wilde die gegevens hebben.

 • Inge Wannet

  Ja, want waarom gebeurt zoiets dan niet via de aangewezen diensten daarvoor Waarom gaat het dan toch weer via een zijweg eh… via de NCTV?

 • Merel Koning

  Het is in ieder geval dat, zowel de NCTV als het leger die hebben helemaal niet het juiste raamwerk, die hebben niet de bevoegdheid, maar ook niet de goede waarborgen om te zorgen dat burgers toch beschermd zijn eh… en die gaan er toch… het dan toch doen, dat soort dingen. Ja, is dat om onder die waarborgen uit te komen? Is dat gewoon echt volstrekte eh… onoplettendheid? Dat weten we niet. Dat het zorgelijk is, dat weten we zeker wel en dat het moet stoppen ook.

 • Inge Wannet

  We zijn er nog niet nog niet qua schandalen.

 • Merel Koning

  Kom maar door.

 • Inge Wannet

  De NCTV kwam ook nog in opspraak omdat zij infiltratie door private bedrijven in moskeeën hebben gestimuleerd. Kan je wat meer over dat schandaal vertellen.

 • Merel Koning

  Nou ja, gestimuleerd dus waarschijnlijk ook gefinancierd en dat is eigenlijk nog veel erger. Een paar weken geleden kwam in het nieuws dat inderdaad gemeentes infiltratieacties in moskeeën hebben opgezet. Vooropgesteld, gemeentes mogen dit absoluut niet en private bedrijven die ze inhuren om dat te doen mogen dat ook niet en de NCTV mag dit ook niet. Dus het is gewoon drie keer fout ehm… en je ziet dat er dus gewoon mensen in hun eigen gebedshuizen met nou ja hè, om even terug te komen op dat voorbeeld van de Stasi, dus met iemand aan het praten waren die eigenlijk gewoon alles doorvertelde aan de overheid. Dat is echt onacceptabel ten eerste, en ten tweede ook het feit dat dat private bedrijf werd gepromoot door de NCTV bij gemeenten, dat gemeenten aanspraak konden maken op geld uit een bepaald potje voor dit type onderzoek. Ja, dat is echt eh… dat kan niet. Dat moet ook gelijk stoppen en het geeft ook aan wat voor een slecht moreel kompas er is bij de NCTV.

 • Inge Wannet

  Hebben ze wel een eh… bevoegdheid om...?

 • Merel Koning

  Nou absoluut niet, absoluut niet, de gemeente niet, de NCTV niet. De enige die deze bevoegdheid heeft, is de… dus binnen Nederland, de AIVD. Maar dan zijn er gewoon strikte regels die gelden, of de politie in een lopend strafrechtelijk onderzoek en niet om ‘ns even te kijken hoe de vlag erbij hangt.

 • Inge Wannet

  Nee, opvallend is dan ook nog dat ze eh… met een privaat bedrijf samenwerken – Merel Koning: ja – komt dat vaker voor zo’n samenwerking?

 • Merel Koning

  Ehm… weten we niet. Is ook een van de vragen die we hebben gesteld aan de NCTV in het WOB verzoek. Maar hebben we geen antwoord op.

  [even wat muziekklanken]

 • Inge Wannet

  Als oplossing voor al die onrechtmatige surveillancepraktijken kwam minister Grapperhaus afgelopen jaar met een conceptwetsvoorstel. Die eh… bijvoorbeeld, die eh… onrechtmatige social media surveillance een eh… wettelijke grondslag moet geven. Wat vind je van die oplossing?

 • Merel Koning

  Ja belabberd, ja echt ronduit belabberd. Als je kijkt eh… dat wetsvoorstel is begin deze zomer ter consultatie gelegd. Het was een heel korte termijn eh… voor mensen in Nederland om daarop te reageren. We hebben toen in een soort van sneltreinvaart ernaar gekeken maar echt ieder mensenrechtenbesef ontbrak bij het opstellen van dat voorstel. Voor Amnesty is het van belang om te kijken naar, oké gegevens worden verzameld maar voor welk doel wordt het uiteindelijk eh… gebruikt? En je ziet dat de NCTV die gegevens voor het doel van het opstellen van een dreigingsbeeld gebruikt. Die dreigingsbeelden worden voor… vervolgens gedeeld met bijvoorbeeld gemeentes. En de gemeente kan op basis daarvan misschien wel toch het laatste argument krijgen om een demonstratie niet door te laten gaan, dus te verbieden. Nou dat is een schending van eh… of dat is in ieder geval een beperking van het recht op demonstratievrijheid. Ehm…het is heel ondoorzichtig hoe de NCTV die gegevens opstelt, en wij zien dus ook dat over dat stukje van ‘hoe worden die dreigingsbeelden vervolgens gebruikt?’, dat daar goed over nagedacht moet worden. Wat zijn echte maatschappelijke implicaties als we dit zo gaan doen? En dat, daar is ten eerste niet over nagedacht. Daarnaast zien we dat eh… de minister met een quick fix dus eigenlijk, een soort van geheime dienst light probeert te maken van de NCTV. Dus de NCTV mag zelf gegevens gaan verzamelen. Dat moeten we niet doen, daar hebben we de politie voor, daar hebben we de geheime diensten voor, die kader hebben met meer mensenrechtenwaarborgen dan de NCTV. Het juridisch kader waar de NCTV onder valt, dat is hetzelfde juridisch kader als waar de bakker onder valt of waar de supermarkt onder valt. Dat is niet bedoeld voor het type onderzoek wat de NCTV doet, dus dat moet gewoon stoppen. Die eigenstandige bevoegdheid om gegevens te verzamelen moet eruit.

 • Inge Wannet

  Je noemde het zelf al een eh… quick fix en het… het klinkt ook allemaal als een hele overhaaste oplossing. Waarom ging dat zo denk je?

 • Merel Koning

  Ja, omdat ze waren betrapt, ja ze waren betrapt en oh shit shit, wat moeten we nu? Je ziet eh… dat dit al jarenlang zo ging. De NRC schrijft erover en opeens komt er een wetje. Dus eh… ja, daar zit gigantische haast achter omdat er gewoon maatschappelijke verontwaardiging is en die verontwaardiging [lacht] is terecht. Maar het probleem wordt niet opgelost met alleen eh… zo'n bevoegdheid creëren. Begin dit jaar is er ook een WOB verzoek gedaan en daar is nu eindelijk antwoord op gekomen. Daar komt echt een ontluisterend beeld naar voren. Daar zitten documenten bij, intern van de NCTV, waar letterlijk beslisboom op staat van oké: wat als we dingen willen doen die wettelijk gezien niet mogen. Kunnen we twee dingen doen: of we gaan door, of we gaan zorgen dat er een wettelijke bevoegdheid komt. De optie ‘we stoppen’, want dit is niet de bedoeling staat er niet eens bij. Vervolgens dus, we gaan door of er moet een wettelijke bevoegdheid komen, is er ook nog een voor en tegen sessie geweest bij de NCTV, waar de voor- en nadelen van een wettelijke bevoegdheid worden omschreven. Nou, als nadeel wordt geïdentificeerd door de NCTV, dat er dan misschien wel politieke discussie kan komen over wat ze doen en dat er mogelijk meer toezicht komt. Nou, dat… dit geeft aan dat er gewoon echt een losgeslagen overheidsdienst is. Je ziet dat gewoon het moreel kompas wat echt … of… of, de… de… de… de DNA binnen de NCTV echt helemaal de verkeerde kant op is geslagen.

 • Inge Wannet

  Ja, want het klinkt dus gewoon als beleid om dingen te doen die ze niet mogen.

 • Merel Koning

  Nou ja, dat dat… daar lijkt het wel op. Als er niet eens de optie ‘we stoppen’ in de beslisboom zit bij, we hebben geen bevoegdheid maar we doen iets. Ja, dan moeten alle alarmbellen afgaan.
  [even de aanzet van muziek]

 • Inge Wannet

  Ja, en dat… dat conceptwetsvoorstel wat daar lag, waar we eh… heel kort naar konden kijken. Wat vond je van dat voorstel zelf?

 • Merel Koning

  Ten eerste: er is geen goede mensenrechtenanalyse gedaan voorafgaand aan het voorstel. Maar als je naar het voorstel zelf kijkt zie je dat er dus eigenlijk die… die bevoegdheid voor de NCTV om gewoon lekker zelf te gaan grasduinen in wat Nederland aan het doen is om nog voor de dienst, voor de geheime diensten te zitten en nog voor de politie, ja dat moet er gewoon uit. Punt. Dat moet weg en daarnaast zijn er echt nog onvoldoende waarborgen genomen om te zorgen dat mensenrechtenrisico’s weggenomen worden in de toekomst. Kijk, we moeten nu een wet maken die de komende jaren mee kan en waar de NCTV nu misschien zou zeggen dat het nog allemaal mensenwerk is en dat die dreigingsbeelden helemaal worden opgesteld door analisten, zullen ook zij waarschijnlijk in de digitaliseringstroom meegaan en ook zij zullen steeds meer gebruik maken van algoritmische besluitvormingsprocessen om een betere informatiepositie te creëren. Daar moeten nu waarborgen voor worden opgenomen. En dat is, nou ja des te meer belangrijk met een dienst als de NCTV, die niet echt blijk geeft dat ze zelf eh… een goed moreel kompas hebben.

 • Inge Wannet

  Dus wat moet er nu gebeuren met het wetsvoorstel dat er lag, dat Grapperhaus heeft geschreven?

 • Merel Koning

  Ten eerste door de papierversnipperaar, tenminste als het degene is die van de zomer er was, door de papierversnipperaar. Een goede mensenrechtenanalyse maken en dan vervolgens kijken welke bevoegdheden nodig zijn binnen de coördinerende taak van de NCTV, en welke mensenrechtenwaarborgen daartegenover moeten staan.

 • Inge Wannet

  We hebben het nu over flink wat schandalen gehad. Waarom is het volgens jou zo kwalijk dat de NCTV zich zo gedraagt?

 • Merel Koning

  Ja, Amnesty International is een mensenrechtenorganisatie. Als je kijkt naar het gedrag van de NCTV, zit het over een heel palet aan mensenrechten verspreid. Dus aan de ene kant is er het internet monitoring, dat een privacyschending is, dus het in de gaten houden van burgers. Aan de andere kant, wat is het doel van die internet monitoring? Dat is om burgers in de gaten te houden, om te kijken wat ze zeggen. Dus ook daar zie je gewoon echt spanning ontstaan met de vrijheid van meningsuiting. Vervolgens die dreigingsbeelden die de NCTV daarmee maakt, die worden verspreid en dat kan ook weer voor beperkingen op bijvoorbeeld demonstratierecht leiden. Dus ja, maar die verschillende aspecten, die verschillende mensenrechten eh… die in het geding zijn door het gedrag van de NCTV, dat is heel zorgelijk. En dat is ook een reden waarom Amnesty International hier onderzoek naar doet.

 • Inge Wannet

  Je geeft ook al aan, het beweegt zich over een heel palet aan mensenrechten en ehm… de NCTV heeft er ook steeds meer taken bij gekregen of… of bij gepakt. Wat zou volgens jou de taakstelling van de NCTV moeten zijn?

 • Merel Koning

  Ja, een puur coördinerende rol, want als het gaat om het zoeken naar informatie zelf, dan is dat het zoeken naar informatie in de context van nationale veiligheid en daar moeten gewoon voldoende mensenrechtenwaarborgen opkomen. Als je kijkt naar wat zijn dan nog geschikte mensenrechtenwaarborgen. Nou, dan zijn we al een heel eind op weg met bijvoorbeeld degene die gelden in de wet Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. Die zijn zeker niet perfect en hebben we ook van alles op aan te merken, zowel Bits of Freedom als Amnesty International. Maar die zijn wel een stuk strikter dan dat wetje waar de NCTV zich nu aan moet houden en die ze overigens ook met voeten overtreden, hoor. Maar er moet dus echt een heel ander kader opkomen, wil dit soort gegevensverwerking legitiem zijn. En daarnaast is natuurlijk de makkelijkste oplossing: gewoon die taak weghalen bij de NCTV, gewoon niet meer zelf gegevens verzamelen, niet meer zelf die sociale media afstruinen en allerlei dreigingsbeelden maken. Want als de geheime diensten het niet mogen, dan mag een andere overheidsorganisatie dat ook niet. De geheime diensten mogen echt heel erg veel. Die zitten al helemaal voorin die lijn, dus waarom zouden we daar nog een andere organisatie voor willen hebben, die dan ook nog een veel slechter beschermingkader heeft? Dat moeten we niet willen.

 • Inge Wannet

  Dus geen eh… derde geheime dienst wat jou betreft.

 • Merel Koning

  Liever niet, liever niet.

 • Inge Wannet

  Wat moet er gebeuren zodat het Ministerie van Justitie en Veiligheid volgend jaar niet weer een Big Brother Award wint voor de NCTV.

 • Merel Koning

  Nou ten eerste, een heleboel, denk ik. Eh, maar ik denk wel twee dingen. Enerzijds moet die wet er komen en die moet gewoon een stuk gelimiteer… een stuk strikter zijn dan het voorstel wat we van de zomer hebben gezien. Het moet duidelijk omschreven worden wat die coördinerende taak is, op basis van wat voor gegevens, die ze krijgen van andere diensten, dreigingsbeelden opgesteld mogen worden. Wat het doel is van die dreigingsbeelden, met wie die gedeeld kunnen worden. Dat is ten eerste en ten tweede, ik zei het al een paar keer, het gebrek aan het moreel kompas. Ik denk dat daar ook echt hard aan gewerkt moet worden binnen de NCTV.

 • Inge Wannet

  Dank je wel.

 • Merel Koning

  Graag gedaan.
  [ muziek die doorgaat terwijl Nico praat]

 • Nico Voskamp

  Start promotiebericht

 • Nico Voskamp

  Hoi. Mijn naam is Nico, collega van Inge bij Bits of Freedom. Samen met vele vrijwilligers, partners en onze collega's komen wij op voor digitale burgerrechten. Wij verdedigen jouw privacy en communicatievrijheid op internet. Dit kunnen we alleen doen door de support van onze trouwe donateurs! Ben je al donateur van Bits of Freedom dan zorg jij ervoor dat wij ons onafhankelijk werk kunnen doen. Heel erg bedankt voor je support. Nog geen donateur en wil je dit wel worden, ga dan naar bitsofreedom.nl/doneer.

 • Nico Voskamp

  Einde promotiebericht.
  [ muziek stopt]

 • Inge Wannet

  Jerry Afriyie Is mensenrechtenactivist en voorman van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet. Hij is een van de oprichters van de Soul Rebel Movement. Daarnaast is hij dichter en betrokken bij de stichting Nederland Wordt Beter. Jerry welkom, fijn dat je er bent, ehm… zou je je willen voorstellen: wie ben je en wat doe je?

 • Jerry Afriyie

  Nou, mijn naam is Jerry Afriyie en eh… ik kom uit Amsterdam Bijlmer. Ik heb twee kids en in het dagelijkse leven ben ik zelf dichter. Alleen ja… momenteel schrijf ik meer persberichten en… dingen, statements om eh… inclusief sinterklaasfeest mogelijk te maken.

 • Inge Wannet

  En waarom vind je het belangrijk om je hiervoor in te zetten?

 • 27:20

  Ik denk dat we op het moment dat je… je in een land woont, waar we met z'n allen zeggen: dit is een traditie van het land en het is een feest voor alle kinderen, dan horen we ook werkelijk alle kinderen daarin te faciliteren dat zij een leuke dag of moment kunnen hebben. En ik denk, dat op dit moment sluit sinterklaas traditie heel veel mensen uit, eh… zwarte kinderen en gezinnen. Doordat mensen ermee gediscrimineerd worden met Zwarte Piet racisme. En daarnaast vind ik gewoon ja, ik bedoel, ik denk dat de samenleving waar… we zeggen het al – samenleven – , en ik denk juist dat het heel belangrijk is dat … een van de belangrijkste burgerplicht dat we hebben is, dat we elkaar corrigeren als het nodig is en elkaar omarmen als… als dat ook nodig is.

 • Inge Wannet

  Waarom is het handelen van de NCTV een van de redenen dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid dit jaar de Big Brother Award wint?

 • Jerry Afriyie

  Ja, ik denk dat er genoeg redenen zijn. Maar vanuit de beweging eh… antizwart racismebeweging, waar ik onderdeel van uitmaak, is omdat wij met name ten lijf hebben ondervonden, wat er gebeurt als de overheid zich waant, dat die eh… willekeurige mensen gewoon in een rapport kunnen stoppen. Omdat ze misschien, ja… onbevallige geluid laten horen en zonder te kijken naar wat die mensen wezenlijk proberen te bewerkstelligen, en de manier waarop, ik denk dat wij ja… de… meest vreedzame demonstranten in de historie van Nederland is. En dan om alsnog te eindigen in eh…NCTV eh…ja antiterrorisme rapport.

 • Inge Wannet

  Ja, want de NCTV heeft Kick Out Zwarte Piet destijds opgenomen in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland. Kun je vertellen wat het betekent eh… wanneer je hierin opgenomen wordt?

 • Jerry Afriyie

  Ja, ik denk dat ik gewoon een quote uit ons persbericht of aanklacht tegen NCTV, want we hebben wel actie ondernomen – Inge Wannet: mmm – eh… ik denk dat ik het in het persbericht ehm… eigenlijk heel helder verwoord als volgt: ‘-Ik verzorg jaarlijks veel gastlessen en presentaties op scholen en voor organisaties in het land. Veel voorkomende opmerking na afloop is: mijn beeld van jou is bijgesteld. Terwijl ik altijd en overal mezelf ben. Het beeld dat de NCTV met het rapport schetst van onze vreedzame beweging voor inclusief sinterklaasfeest draagt onmiskenbaar bij aan de toegenomen agressie tegen vreedzame KOZP demonstranten. Sinds de verschijning van het rapport heb ik extra veiligheidsmaatregelen moeten nemen om mij vrijelijk door het land te bewegen. En dat is eigenlijk samenvattend wat… wat er gebeurt. We zijn… we zijn… hebben met zoveel agressie te maken, gaat vanaf het begin van ons campagne, maar het werd ja… laatste jaar is het erg toegenomen en bijna zijn we een soort schietschijven waar iedereen maar van alles naar gooit, en eh… alles naar roept. En ik denk dat deze stap van NCTV heeft het echt bij veel mensen hun ongelijk versterkt om te denken dat ze gelijk hebben.

 • Inge Wannet

  Ja, want wat stond er over KOZP in het Dreigingsbeeld?

 • Jerry Afriyie

  Wij werden opgenomen bij een stuk waar het gaat over extremisme, en daarin worden wij een soort voorbeeld eh… aangehaald. En dan vraag me af: hoe ziet extremisme eruit? Is het als je zegt dat een feest voor alle kinderen, voor alle kinderen een feest moet zijn? En terwijl je dat doet, op een vreedzame manier, met een T-shirt en dat je leuzen roept als: Zwarte Piet kan niet. Zwarte Piet hoort niet. Feest voor jou kind, feest voor mijn kind, feest voor ieder kind. Is, zijn dat nou extreme bewoordingen? Als dat het is, dan zijn we echt ja… dan lopen we meer… verder achter dan ik dacht.

 • Inge Wannet

  Verwachtte je het, dat je was opgenomen in dat dreigingsbeeld?

 • Jerry Afriyie

  Nee eh… ik denk dat eh… de Telegraaf was de eerste die daarover schreef, en logisch ook, want die heeft ons sinds begin van onze campagne de oorlog verklaard. Maar, ja dat verwacht je niet en ik denk dat de verontwaardiging in de samenleving was ook groot. Zo van oké, luister, nou je mag wel… je mag alles vinden over de beweging, maar zeggen dat ze extremisten zijn en dat mensen daarmee aan de haal gingen, dat we terroristen zijn. Tot de dag van vandaag horen we dat nog steeds. Ja, dat is gewoon ongekend schade dat je toebrengt aan een beweging, die juist probeert te laten zien dat je op een vreedzame manier Nederland kan veranderen.

 • Inge Wannet

  Ja, want je geeft zelf al aan mensen eh… mensen zijn ermee aan de haal gegaan. Kun je uitleggen wat voor gevolgen dat heeft?

 • Jerry Afriyie

  Nou, als we kijken bijvoorbeeld: de blokkeerfriezen beriepen zich erop, dat wij terroristen zijn en die gestopt moesten worden, niet in de buurt van kinderen mochten komen. Er zijn gemeenten waar eh… als mijn naam valt, zegt ze: nee, niet Jerry, iemand anders. Je ziet dat mensen zich realiseren, wanneer ze je heb ontmoet en je minuten heb meegemaakt, dat je gewoon iemand ben die ze als buren zou kunnen en willen hebben. Iemand ben die ze mee als een collega zou willen zien of met wie ze gewoon in een kroeg samen een biertje kunnen drinken. Maar voordat ze me ontmoeten, mind you, deze mensen hebben me nog nooit eerder ontmoet, ze hebben me nog nooit, onze paden zijn nooit, heeft elkaar nooit gekruist en toch hebben ze een hele sterk idee over mij dat ik een hele gevaarlijke persoon ben, en totdat ze me ontmoeten en dan verandert dat beeld. Maar we wonen hier met wat, 17 miljoen mensen, en moet ik nu bij elke Nederlander, moet ik nu een bezoek gaan brengen om te vertellen dat ik meeval. Dat is toch te bizar voor woorden. Dus dat was ook de reden dat we een klacht hadden ingediend over het feit dat we werden opgenomen in het rapport.

 • Inge Wannet

  Ja, want jullie hebben destijds een klacht ingediend om een rectificatie af te dwingen over de publicatie over KOZP. Is dat gelukt?

 • Jerry Afriyie

  Het is gelukt en het is volgens mij eh… voor zover ik me kan herinneren, is volgens mij ook de eerste keer dat zij correctie hebben aangebracht aan iets dat ze hadden opgeschreven. En kijk, wij wilden klacht indienen en we willen dat dit de bij de… voor de rechter komt, want eerst hebben ze volgens mij interne commissie die moet nakijken en zo, en die kunnen zeggen van: nee, onze matties heb gelijk [lacht kort] is interne commissie. En dan kun je nog vervolgstappen, want wij willen eigenlijk meteen naar de rechter stappen. Maar we moesten via ja… allerlei routen en vervolgens wat er gebeurde, is dat zij ons. Eh… dus we hadden ze benaderd van: dit zijn we van plan om te doen. Toen hebben zij ons contact met ons opgenomen, van onder het mom van er moet een misverstand zijn geweest en ze willen met ons om tafel zitten. We zijn ook daar gegaan. Als ik eerlijk ben, weet je, zag ik wel dat zij ook eigenlijk waren van geschrokken van hun actie. Want dit is gewoon bewust keuze gemaakt. Ah zo, je rapport gaat niet zomaar eh… wordt niet zomaar geschreven. Gaat eh… allerlei ogen kijken mee en daarnaast moeten ook beseffen waarom NCTV belangrijk document is en als je onterecht daar wordt opgenomen, dat je in actie moet komen daartegen, is omdat het kabinet adviseert welke beleid en richting ze kunnen opgaan als het gaat om veiligheid. Dus dat betekent dat alle gemeenten, hebben nu reden om dat wij in het rapport staan, om ons demonstratie te weigeren, om bullshit argumenten te gebruiken van ‘niet waar de kinderen bij zijn’ en aldie dingen, maar ook om ons buiten de stad te plaatsen en te zeggen: hier mag je protesteren. Dus het is… schendt je eh… niet alleen je demonstratierecht maar ook je grondrecht.

 • Inge Wannet

  Ja en het klinkt ook alsof die rectificatie dus eigenlijk heel weinig uit heeft gehaald.

 • Jerry Afriyie

  Ah ja, het is mosterd na de maaltijd, lijkt het wel. Maar ik moet zeggen dat ik wel blij ben dat de media het had opgepikt. Omdat daardoor kon – in ieder geval de welwillende mensen – konden zien van hé, het was misverstand. En het feit dat zij terugkomen op hun eigen rapport, iets dat ze nooit doen, eh… dat was wel goed om de schade enigszins te beperken. Maar desondanks het beeld blijft en degene die een feest voor alle kinderen te moeilijk vindt, die gaat sowieso altijd geloven van ja, is onderonsje, ze horen gewoon erin. Je weet hoe het gaat tegenwoordig. Je hebt 17 miljoen virologen, we hebben 17 miljoen artsen, we hebben 17 miljoen eh… deskundigen, noem maar op. En is niet erg, kijk ik heb altijd zoiets van, het beeld dat je van mij hebt mag je hebben, zeker negatieve beeld, zolang ik me mezelf er maar niet schuldig aan maak. Maar dat is voor mij het belangrijkste. Belangrijkste is niet, dat ik jou overtuig om niet zo over me te denken. Belangrijkste is dat ik niet ben- de negatieve persoon, die je graag wil dat ik ben.
  [heel kort even muziek]

 • Inge Wannet

  Jullie doen natuurlijk veel meer dan alleen demonstreren. Jullie organiseren workshops en lezingen, huiskamergesprekken, een heel breed palet. Zijn jullie eh… je in je werk bewust of onbewust anders gaan gedragen doordat jullie zijn eh…opgenomen in dat dreigingsbeeld?

 • Jerry Afriyie

  Ja, wij zijn eigenlijk vanaf begin van de… van de campagne zijn we consistent geweest. En enigste is dat wij meer ruimte krijgen, doordat we donaties krijgen afgelopen drie, vier jaar zodat we meer werk kunnen verzetten. Mensen denken, we worden door de overheid gefinancierd of zo, dan denk ik van oké, op welk rekening is het geld gekomen? Laat maar weten. Wij zijn gewoon onbetaald vrijwilligers die zich gewoon dit zo belangrijk vinden dat we heel veel persoonlijke dingen opzij schuiven om hier aan te kunnen voldoen. En ik denk dat eh… wij zijn consistent, maar niet de mensen met wie we te maken hebben. Zo heb je scholen die dan afbellen of die zeggen: nee niet ‘Nederland Wordt Beter’, niet Jerry Afriyie, vooral gemeenten wanneer ze mijn naam horen... Maar als ik eenmaal ben geweest, dan willen ze vrienden voor het voor leven worden. Maar ja, je merkt wel dat de aannemers eh… ze waren al suspicous want ze vinden issue gewoon toxic. En daarna vervolgens worden ze ook nog eh… in hun valse gedachtes worden ze… wordt het bevestigd doordat je wordt opgenomen in zo'n… in terrorismerapport.

 • Inge Wannet

  Ja dus eigenlijk is het veel moeilijker geworden of nog veel moeilijker geworden om jullie werk te doen.

 • Jerry Afriyie

  Sowieso want eh… je moet echt schoon, schone blad hebben om heel veel van de onzin die over ons wordt verspreid, überhaupt, het hoofd tegen te kunnen bieden. Maar ook premier Rutte, die dan dingen gaat roepen van: Ja, Zwarte Piet is zwart, ik kan niks aan doen. Of iedere keer uithalen naar ons, en niet naar de mensen die ons aanvallen omdat hij helemaal geen weet heeft wat aan de hand is. Hij neemt ook maar over wat de politie en de gemeente zeggen. En ik denk dat, zo wordt je werk, het werk dat we proberen te verrichten erg bemoeilijkt. Maar ik denk dat hoe je ook wendt of keert, hier hebben we het over terrorisme, je wordt gewoon gelinkt aan terrorisme. Wij focussen ons op ons doel, en we laten ons niet afleiden. Maar dit was iets dat we dachten: nee hier moeten we interveniëren, dit mag niet blijven staan. En ik ben blij dat we succesvol iets tegen hebben kunnen doen.

 • Inge Wannet

  Heeft de NCTV eigenlijk ooit excuses aangeboden hiervoor?

 • Jerry Afriyie

  Ja, tijdens de gesprekken ehm… hebben ze wel zich verontschuldigd en ze waren, in ieder geval ze oogden geschrokken eh… van hun eigen actie eh… ze zeiden ook van: éh… dit was niet de bedoeling. En ik dacht: ja, wat verwacht je dan? Weet je.. zwarte mensen die voor hun mening opkomen in je land, die nog steeds hun rechten niet volledig erkent en… en… jij gaat ze gewoon gooien in een terrorismerapport, Ja… dat is gewoon zoeken om problemen.

 • Inge Wannet

  En is sorry zeggen genoeg?

 • Jerry Afriyie

  Ah, nee, natuurlijk niet. Natuurlijk is dat niet genoeg. Daarom hebben we ook meteen laten weten van, we willen een statement op hun website dat dit niet klopt. De schade kun je niet geheel weghalen, je kan het ook niet terugdraaien maar we vonden het wel belangrijk, dat een statement werd gemaakt, dat ze een fout hadden gemaakt. En eh… hopelijk dat in ieder geval welwillende mensen daarnaar zullen luisteren. Maar volgens mij zei iemand van eh… een leugen is allang aan de andere kant van de wereld terwijl de waarheid nog zijn schoen moet aantrekken. Dus ik denk dat ehm… de schade is gewoon, ja, onherstelbaar, zeker gezien wat de gevolgen tot de dag van vandaag nog steeds zijn voor ons.

 • Inge Wannet

  En het is nu natuurlijk een eh… een aantal jaren geleden dat dit allemaal plaats heeft gevonden. Is er nog iets wat je erover kwijt zou willen aan de NCTV?

 • Jerry Afriyie

  Ik denk dat eh… in Nederland eh… ja… we pronken met het feit dat we demonstratierecht hebben en dat iedereen vrijheid van meningsuiting heeft. Maar dat is nog lang niet zo, verre van. Het is een wens eerder en ik denk dat eh… hoe de overheid omgaat met onbevallig geluid, denk ik dat het gewoon anders kan. Ik denk dat men zich laat leiden door allerlei politieke partijen die gewoon andere ambities hebben en die gewoon Nederland wit wil houden. En ik denk dat wij daarin zijn gekomen, omdat zwarte mensen die vreedzaam voor hun mening opkomen, voor hun kinderen opkomen, blijkbaar te eng is voor Nederland en dat dit geclassificeerd moet worden als terrorisme, extremisme terwijl ik juist heel consistent ben. Als je kijkt naar afgelopen tijd, als je terugblikt, kijk iedere keer naar de beelden, wie wordt aangevallen en wie doet de aanval. Wie is aan het aanvallen en wie wordt aangevallen? En toch lijkt het voorbij te gaan en ik denk dat NCTV met de brief publiceren op hun website en alles, nog steeds heb je de schade eh… niet kunnen corrigeren omdat de schade is geschied. En ik denk dat goed is als daar… als er daarop wordt aangesproken, zodat ze scherp blijven en dat ze gewoon burgers niet in zo een gevaarlijke situaties gaat brengen. Want persoonlijk, ik ben meermaals hebben mensen geprobeerd mij aan te vallen of ik ben ergens aan het spreken. Dan komt gewoon een grote groep binnen met eh… dingen, sjaal en alles voor hun gezicht, gewoon binnen. We hebben niet eens over buiten. Daar zijn allerlei groeperingen die zich gesterkt voelen door hoe de politiek omgaat met… met antizwart racisme in dit land.

 • Inge Wannet

  Wat betekent het, dat juist de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid dit over jullie heeft geschreven?

 • Jerry Afriyie

  Is kwalijke zaak, want zij horen eigenlijk voor onze veiligheid te zorgen of ze horen rapporten te maken waardoor de overheid tot goed beleid kan komen of beter inzicht kan krijgen wat in de samenleving leeft. Zo… zodat wij met z'n allen veilig leven kunnen leiden in Nederland. Maar op het moment dat je je macht en alles misbruikt door burgers, onschuldige burgers te targetten, zoals wij werden getarget in het rapport. Ja, dan ben je omgekeerde werk aan het doen.

 • Inge Wannet

  Ja en als er iets is wat het ministerie zou moeten doen om volgend jaar bijvoorbeeld niet weer de Big Brother Award Expertprijs te winnen. Wat zou dat volgens jou dan zijn?

 • Jerry Afriyie

  Ik zou zeggen met betrekking tot onze beweging, zou ik zeggen en… en waar wij doorheen moesten gaan en nog steeds, zou ik zeggen: verdiep je in de groepen, organisaties waarover je schrijft, als ze dat hadden gedaan, kan ik me niet voorstellen dat ze ons in het rapport hadden opgenomen. En in de breedte van de zin zou ik zeggen, wantrouw je burgers minder. Echt, dingen… activisten zijn gewoon eh… de helden van morgen. Wij eren ze het hele jaar door, die hebben ervoor gezorgd dat vrouwenrecht kwam of die hebben ervoor gezorgd dat we AOW kregen, oh. Wat denken mensen? Dat iemand ergens aanklopt en zei: hé, AOW lijkt me wel goed… goed iets. Of hé, kinderen moeten niet werken, dat lijkt me, nee mensen moesten keihard voor vechten. Waarom zou je die mensen wantrouwen op een manier dat je meer schade toebrengt terwijl zij juist meer positiviteit brengen in de samenleving? Dat zij… zij zijn bezig met een gezamenlijke toekomst.

 • Inge Wannet

  Dank je wel Jerry.

 • Jerry Afriyie

  Yes.
  [muziek, loopt op de achtergrond door als Inge weer gaat praten]

 • Inge Wannet

  Lotte, jij werkt bij Bits of Freedom ook veel op het onderwerp, de NCTV. Welke links zie jij met ons werk?

 • Lotte Houwing

  We hebben samen met andere organisaties lawaai gemaakt toen minister Grapperhaus, de tijd waarop iedereen input kan leveren op een conceptwetsvoorstel, had verkort tot belachelijk kort. Verder hebben we samen met Amnesty en Waag opgeroepen om dit wetsvoorstel controversieel te laten verklaren en dat is gelukt. Verder vinden we echt dat dit soort foute gedrag niet beloond mag worden met legalisatie en roepen we op tegen een uitbreiding van de bevoegdheden van de NCTV. En daarnaast hebben we een leuk tooltje op ikwilinzage.nl. Eh… die kun je gebruiken om een inzagenverzoek in te dienen bij de NCTV als jij wilt nagaan of de NCTV jou ook in de gaten hield. En je kunt het eigenlijk ook gebruiken als je denkt dat iemand anders jou misschien wel in de gaten hield, dus ga los op ikwilinzage.nl.

 • Inge Wannet

  En we reiken natuurlijk de Big Brother Awards uit.

 • Lotte Houwing

  Ja, die gaat dit jaar naar het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het ondermijnen van het vertrouwen van burgers in de overheid. Het is natuurlijk van de zotte om zulke wanpraktijken van de NCTV te belonen met legalisatie. Wanpraktijken beloon je niet met legalisatie, wanpraktijken beloon je met een Big Brother Award.
  [hele zachte muziek, gaat door als Inge gaat praten]

 • Inge Wannet

  Het Ministerie van Justitie en Veiligheid ontving de Big Brother Award Expertprijs, onder andere omdat ze de NCTV inrichtten als een stiekeme, extra inlichtingendienst. Maar daarmee zijn we er nog niet. De komende weken loop ik met jullie langs een reeks privacyblunders en licht deze toe met onze experts. Deze podcast werd gemaakt door Bits of Freedom. Je hoorde mij, Inge Wannet. De podcast werd geëdit en geproduceerd door Randal Peelen. Heel veel dank gaat uit naar onze donateurs, partners en vrijwilligers én alle experts die hun medewerking hebben verleend aan deze podcast. Wil jij ook onderdeel zijn van onze beweging, ga dan naar onze website en doneer, abonneer je op onze nieuwsbrief of meld je aan als vrijwilliger.
  [muziek]

Meer afleveringen